Дарителска кампания за набиране на финансови средства за отпечатване на съюзното издание - в-к " Ехо"

28/04/2020

Българският туристически съюз – издател на вестник „Ехо”, стартира дарителска кампания за набиране на финансови средства за отпечатване на съюзното издание. Банковата сметка е: BG71STSA93000012485719 в банка ДСК.

 

Благодарим на всички, които ни подкрепят в тези трудни времена. Имената на дарителите ще бъдат публикувани.

 

Btsbg.org © 2021 All rights reserved