ДРЯНОВСКИТЕ ТУРИСТИ ОТЧЕТОХА УСПЕШНА 2023 ГОДИНА

25/03/2024

На проведеното наскоро Общо събрание ръководството на СТД „Бачо Киро“ – Дряново отчете успешно изпълнение на многобройните прояви, заложени в Календарния план за 2023 г. на дружеството.  На събранието присъстваха председателят на БТС Венцислав Венев и членовете на УС на БТС проф. Атанас Георгиев и Георги Димитров, който е и секретар на ТД „Трапезица 1902” – Велико Търново.

„Богатият ни календарен план се дължи на многобройните дейности и клубове в СТД „Бачо Киро“, а успехите - на активната работа на нашите членове, споделя неговият председател и член на УС на БТС Стефан Инколов. Имаме Пешеходен клуб по туризъм „Планинари“, Спелеоклуб „Стринава“, Спортен клуб по ориентиране „Бачо Kиро 94“ (който тази година чества 30-годишен юбилей), Мото клуб „Бачо Киро Райдърс“, Коло- клуб „Колю Бързака”, Детско-юношески еко-клуб „ЮТЕК” и Клуб туристи ветерани.

Дружеството отделя специално внимание на поддръжката на стопанисваните обекти – в етап на привършване са дейности по реновиране на хижа „Бачо Киро”, която същевременно приема туристи. А в пещера „Бачо Киро” подменихме парапети и осветителни тела”, допълва Стефан Инколов.

По повод 30-годишния юбилей на СКО „Бачо Kиро 94“ бе връчен плакет на 93-годишния Марин Генчев – първият треньор по ориентиране в България.

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved