Генерална конференция на Сръбския планинарски съюз

07/03/2019

 

На 2 март в гр. Ниш, Сърбия, се проведе Генерална конференция на Сръбския планинарски съюз. На нея бе отчетена дейността за 2018 г., бе представена Стратегия за развитието на Съюза, маркетинговите цели и приноса на всеки член на Управителния съвет, както и на комисиите, които работят в помощ на туристическите дружества.

На конференцията присъства Зорница Радонова – изпълнителен секретар на БТС.Тя поздрави участниците и изказа впечатленията си от богатата и разнообразна дейност на Съюза в сферата на спортно-туристическите дейности.

Btsbg.org © 2021 All rights reserved