Изявление на Председателя на БТС

22/07/2022

Видео обръщение на Председателя на БТС

Здравейте Всички,

Надявам се, че имате прекрасни летни дни.

Изминаха два месеца от вписване на решенията на ОС проведено на 16.04. и встъпването в длъжност на новите членове на УС и на мен като нов председател на БТС.

 През последните дни в публичното пространство се тиражират най-различни интересни изказвания и теории за работата на УС, ситуацията в ЦС и оперативното ръководство на БТС. Затова считам, че е дошъл моментът, в който да представя пред Вас какво е свършено за изминалия период и какво предстои в следващите няколко месеца.

На първо място Спортно-Туристическата дейност:

  1. БТС взе активно участие в Националния поход „По пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица“ – 1300 участници, основно ученици.
  2. Национален преглед на туристическите сръчности сред учащи на язовир Копринка – 250-300 участници.
  3. Множество прояви на членове на БТС, някои от които свързани със 120-годишен юбилей от основаването им, в това число Бачо Киро, Мадарски конник, Сърнена гора, Орлово гнездо и др.
  4. Представители на ЦС на БТС взеха участие в редица други регионални прояви и активности организирани от членовете на съюза, които няма да изброявам подробно
  5.  Направиха се посещения на много обекти и маршрути, собственост и поддържани от съюза и негови членове.
  6. В международен план направих посещение в Скопие, където имаше среща на членовете на BMU, ERA и EUMA, в последната, от които бяхме кандидати за прием и с пълно мнозинство на този форум бяхме приети и в тази организация. Имаше и много неформални срещи с представители на планинарските съюзи от други страни – основно балканските. Подробности може да намерите в официалния сайт на БТС (линк).
  7. Направени са запитвания до всички дружества за реално проведените мероприятия и активности за миналата и първата половина на тази година.  Поискана е информация за дати, програма и брой участници. Това  е с цел да се анализира активността на членовете и рационална подредба на бъдещите календарни планове (да не съвпадат мероприятия по дати).

 

 

Организационен живот

Проведени за този период са две заседания на УС на БТС.

Първото, от които  на 03.06.2022 г.

Дневният ред и решенията са публикувани на сайта и любопитните могат да се запознаят с тях.

Основният дебат, който най-вероятно събудил и Вашето любопитство, беше предизвикан при обсъждането на т. 9 от дневния ред или Определяне на дата за провеждане на извънреден конгрес на БТС с уточнен и гласуван дневен ред на събранието от 16.04.2022 г. в т. Разни. В рамките на дебата аз ясно изразих своето становище, а то е:

Въпреки гласувано в т. Разни, за мен решението на ОС на БТС, като върховен орган на съюза, е задължително.

При проведеното гласуване, обаче, решението на УС бе да отпадне тази точка за обсъждане. След което, аз отново направих опит за дебат и прегласуване на това решение, ясно осъзнавайки, че в този му вид, ще доведе до вътрешен конфликт в организацията и неразбиране от страна на дружествата аргументите на част от членовете на УС. Беше ясно, че такова решение ще сложи оръжие в ръцете на някои хора, проявяващи особена активност по форумите в социалните мрежи и в неформални срещи, с една единствена цел пораждане на конфликти.

Второто заседание на УС бе проведено на 06.07.2022 г.

Предстои публикуване на дебатите от него на страницата на БТС в интернет.

Всъщност бях планирал това заседание да бъде проведено към края на м. юли, но внесена подписка с искане за извънреден конгрес през октомври 2022 г. и спазвайки устава, изтеглих заседанието на по-предна дата.

 Това беше много важен и ключов УС за БТС.

Много от Вас не разбраха това. Обръщам се конкретно към една определена група, активна основно, както вече споменах в социалните мрежи, телефони и неформални сбирки, които забелязват единствено, как аз като председател съм внесъл предложение, направено от г-н Вардаров за изключване на дружества от съюза. Предложение, което не беше разгледано на УС. А причината да внеса това предложение е само и единствено да се запази добрият тон и разбирателството в съюза. Лично съм разговарял с част от представителите на включени в гореспоменатия списък дружества, за това че никой няма намерения да ги изключва. Напротив, нашата цел е да увеличаваме членската маса по всички направления, защото съюза е силен с хората, които са част от него.

Другата тема, предизвикала такава остра реакция в социалните мрежи, е гласуването с 10 гласа „ПРОТИВ“ и само 4 „ЗА“ приемане на подписката за провеждане на ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС, внесена в УС в края на месец юни от адвокат Сутулова с

дневен ред, който коренно се различава от този, гласуван на Общото събрание на 16.04.2022 г.

Това е причината да гласувам против приемането на тази подписка, като считам, че болшинството от представителите на дружествата, подписали се под нея, са подведени от инициаторите.

Сега ще се върна на това защо този УС, беше изключително важен за всички нас.

Като всеки ръководител, който поема да управлява организация от рода на БТС, първото което е необходимо да направи анализ на състоянието на организацията. Този анализ е готов и в неговия съкратен вариант беше изнесен пред УС. Представлява кратък доклад за фактическото състояние на съюза към 15.05.2022 г., т.е. датата на вписване на мен като Председател и формиране на сегашния състав на УС.

Какво е значението на този доклад? Както в една математическа задача има условие – дадено и търси се, така и в нашият случай, написвайки този доклад, вече имаме какво е дадено в задачата, която трябва да се реши. Остава да изградим алгоритъма на решението. 

В този ред на мисли аз се чувствам спокоен, защото  се надявам през следващите дни да представя стратегията, алгоритъма за решаване на важните задачи, които стоят пред нас като съюз на туристически дружества.

Да очертая пред Вас пътната карта за постигане на целта, която съм си поставил още в предизборната ми кампания и платформа, а именно всички хора, които в свободното си време са сред природата, ние да ги направим по-щастливи, по-здрави, по-знаещи и по-възпитани, превръщайки БТС във водеща организация в България в областта на планинския туризъм.

Концепцията по стратегията вече е ясна, остава да се подреди, напише и поднесе.

Всичко останало, което се тиражира в публичното пространство са сплетни и интриги, на които Ви призовавам да не се обръща внимание. Трябва да гледаме важните и дългосрочни цели  и проекти. А по повод бъдещо Общо събрание Ви обещавам, че такова ще има. Нека да изчистим внимателно дневния ред, който трябва да залегне в предложението. Да планираме най-удачния период за провеждане разумно и без прибързване. Почти е сигурно, че ще в дневния ред на бъдещото ОС трябва да се включи точка за промяна на стария или приемане на нов устав. Имаме членове от действащия в момента устав, които са в противоречие с няколко закона. Освен това, водят се разговори с партньори, които имат претенции и забележки по нашия устав, така че тази точка е задължителна.

Нека да се даде достатъчно време на дружествата да направят своите предложения за дневен ред, на юристите да оформят правилно документите и на ЦС да организират конгрес, който ще се вземе далновидни решения. Решения, които да са устойчиви (да работят дълго) и да водят до изпълнение на целите на БТС.

Не виждам проблеми сегашния УС да продължи да работи още известно време в сегашния си формат. Ако някой от Вас иска да предложи нещо ново или има идеи, аз съм готов да ги входирам в УС за разглеждане и ако те са разумни, не мисля, че някой от УС би се противопоставил. Но ако целта за извънреден конгрес е да се смени единствено изпълнителния секретар и да се назначи друг, смятам, че това не е градивно предложение и ще доведе само до загуба на енергия, така необходима за решаване на други много по-важни проблеми.

Уверявам Ви, че БТС се представлява от мен и се управлява от  УС . Никой няма право да ползва името ми, като Председател за постигане на лични амбиции.

Има ред и той трябва да се спазва. БТС е било преди нас ще го има и след нас. Организацията е преживяла две световни войни, диктатури, капитализъм, развит социализъм и какво ли още не и сега някаква измислена демокрация се пробва да го събори. Няма да го допуснем, защото зад организацията са дружествата, зад тях са клубовете, а в клубовете са хората милеещи за Българската природа и туризъм. Докато ги има тези хора – обикновените  туристи,  ще го има и съюза. Силни сме, защото сме много, следваме традициите и ще покажем, че  можем да се променяме.

Призовавам никой да не си въобразява, че може да управлява задкулисно съюза, особено пък ползвайки името на неговия председател.

 

Пожелавам ви  ВЕСЕЛО ЛЯТО и до скоро виждане!

                                                  С Уважение,

                                                                                                   Венцислав Венев - Председател на БТС

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved