КУРС „ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ – ЛЕТЕН  ПРОФИЛ - 14-24 септември 2018 г. УЦ „Мальовица"

31/07/2018

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

КУРС „ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ – ЛЕТЕН  ПРОФИЛ”

УЦ „Мальовица

                                                              14-24 септември 2018 г.

             

            Поради огромния интерес на курса за планински водачи – летен профил, БТС определя нови дати за обучение, а именно 14-24 септември 2018 г. в УЦ „Мальовица”, Рила планина.

            Той е предназначен за повишаване специализацията и квалификацията на кадрите в системата на БТС.

  1. Изисквания към участниците

Участниците в курса  да са в добра физическа подготовка и издръжливост, да имат завършено средно образование, с подходяща екипировка, съобразена с теренните условия и променливите метеорологични условия.

  1. Необходими документи

Медицинско удостоверение, планинска застраховка за не по-малко от 1000 лева, лична карта, туристическа членска карта с марка за 2018 г., издадена от туристическото дружество, с която да удостоверят членството си в съответното дружеството, документи доказващи опит в туристическата дейност заверен от туристическото дружество, 2 снимки и копие от дипломата за завършено образование.

  1. Материални условия и заявки

Разходите за пътни, храна и нощувки са за сметка на туристическото дружество, изпращащо участника или на самия участник.

Участниците в курса, е необходимо да се явят на 14 септември 2018 г. до 09.00 ч.  в УЦ „Мальовица“. Таксата е 600 лв. и включва нощувка, храна, преподаватели,  административно обслужване  и ползване на алпийски съоръжения.

Заявки за участие се приемат до 07 септември

 на тел. 02/ 93 00 677 и моб. тел. 0882 966 377.

Заплащането ще се извърши в брой срещу фактура с касов бон.

 

4. Капацитетът на групата е до 15 души, включително гл. ръководител и медицинско лице. След попълване на максимално допустимата бройка за участие, приемането на заявки се преустановява. Не се допуска включването на други участници по време на осъществяване на обучението. При по малко от 8 души курсът няма да се провежда.

 

                                                                                  Изпълнителен секретар:

                                                                                              /Зорница Радонова/

Btsbg.org © 2022 All rights reserved