МОСВ и БТС проведоха тричасова работна среща

28/03/2023

На 23 март 2023 г. председателят на Сдружение „Български туристически съюз“ Венцислав Венев и експерт от отдел „Хижна дейност и маркировка“ проведоха дълга работна среща в Министерството на околната среда и водите. От страна на МОСВ присъстваха заместник-министърът Мария Бояджийска, Мирослав Калугеров – директор на Дирекция „Национална служба за защита на природата“, Елена Стефанова – началник на отдел „Защитени територии“, Борислав Бечев – държавен експерт от същия отдел, както и назначените преди малко повече от месец нови директори на трите национални парка: Красимир Андонов (директор на Дирекция „Национален парк Рила“), Николай Гоцков (директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“) и Росен Баненски (директор на Дирекция „Национален парк Пирин“), които беше придружен от Елена Топузова – началник отдел „Контрол и Охрана”.

На продължилата почти три часа среща бяха обсъдени множество наболели проблеми, сред които:

  • борбата с бракониерството и незаконното движение на моторни превозни средства в защитените територии;
  • съгласуване на дейностите по подновяване на маркировката и по поддържане на туристическите маршрути;
  • регистрацията на водохващанията и водовземанията на хижите;
  • процедурите и редът за осъществяване на ремонт на туристическите хижи и заслони, намиращи се в защитени територии, както и възможностите за снабдяването от с фотоволтаични инсталации;
  • обособяването на специални зони за бувакуване в националните паркове и други.

На финала всички участници в срещата се обединиха около предложението за поддържане на по-близки работни взаимоотношения и извършване на редовни съвместни дейности в бъдеще с цел развитието на устойчив туризъм в защитените територии, който същевременно да генерира щастливи туристи.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved