Национален туристически поход „По стъпките на Етрополска Стара планина”

06/07/2021

Национален туристически поход „По стъпките на Етрополска Стара планина” проведен   ТД ТУРИЗЪМ СПОРТ и ЕКОЛОГИЯ „ЕТРОПОЛЕ”. от 25.06-27.06.2021г и БТС.В похода участваха  планинари от гр.Русе от две дружества -СТПД„Академик” иТД „Приста”,гр.Пазарджик -ТД„Алеко”,гр.Пловдив -ТД„Руен”,гр.Варна -ТД„Черноморски простори” ТД „Родни Балкани”.  ,ТД „туризъм,спорт и екология „Погледец” Бистрица”. Три дневен поход е с дължина 83 км.Участниците посетиха ман.„Св.Троица, преминаха през прохода „Кашана” с нощувка в хижата. На следващия ден преминаха покрай вр.„Баба”, минутка мълчание пред паметника на м„.Хаджийца” , хижа „Чавдар”,' Етрополски проход , м.„Равни дел” нощувка на палатков лагер.Последният ден похода продължи през х.„Рудината”,която на тази дата и беше празника, но за съжаление там нямаше никой.От там през х. „Старопланинец” и отново  в Етрополе.Един слънчев прекрасен поход с малко дъжд, но много приятели планинари, които всички знаем,че най - голямото богатсво е приятелството.

 

Btsbg.org © 2023 All rights reserved