ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАЛКАНСКИЯ ПЛАНИНАРСКИ СЪЮЗ В КОРЧА, АЛБАНИЯ

01/07/2019

 

Поредното Общо събрание на Балканския планинарски съюз (БПС) се проведе на 25 май в албанския град Корча. То беше изборно, поради което присъстваха всички организации-членки, както и представителите от Чешката планинарска федерация и EUMA, които традиционно участват на мероприятията и срещите. Българският туристически съюз бе представен от Зорница Радонова - изпълнителен секретар, Искра Чернева - експерт, и Георги Петров - председател на дружеството на алпинистите ветерани в България. Корча е красив и живописен град, известно средище на приятелите на планините и алпинизма в Албания, което предопредели избора му за място на срещата. Общото събрание бе открито от председателя на БПС проф. Угриновски и от заместник-кмета на гр. Корча. Приветствие бе поднесено от името на Албанската планинарска асоциация – домакин на срещата. Проф. Угриновски представи и кратка презентация за историята и създаването на БПС. Всички присъстващи организации-членки разказаха за дейността си в пет минутно резюме. С единодушен вот Гръцката планинарска асоциация бе приета за редовен член на БПС.
Плакети с благодарност за съвместната работа и за принос в развитието на балканското планинарство от името на БПС бяха дадени за проф. Алексей Стоев-председател на БТС, както и за Радослав Михайлов от ТД "Осогово“ - гр. Кюстендил.
Общото събрание гласува и ново ръководство на съюза. За председател единодушно бе избран Мартин Шолар от Планинарския съюз на Словения, за генерален секретар – Драган Булатович от Планинарския съюз на Черна гора. Единодушно бе гласуван и нов Управителен съвет: проф. Йовица Угриновски от Планинарската федерация на Северна Македония, Андрей Ивошев от Планинарския съюз на Сърбия, и Ермин Липович от Планинарския съюз на Босна и Херцеговина. Чест за БТС е, че в Контролния съвет събранието единодушно избра Зорница Радонова – изпълнителен секретар на БТС. Освен нея в състава му влизат: Яни Зисо от Албанската планинарска асоциация и Теодорос Цавдаридис от Гръцката планинарска асоциация. Следващото събрание ще в Прага, Чехия.
Благодарим за гостоприемството на албанските ни приятели!

Btsbg.org © 2023 All rights reserved