ОБЯВА

11/09/2019

Ръководството на БТС търси наемател на хотел „Мальовица”. Заявленията на кандидатите се подават в Централата на БТС (София, бул. Васил Левски № 75, V-ти етаж, стаят 515) в 7-дневен срок от датата на публикуване на обявата в сайта на БТС.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved