Отпечатан е новият календар на БТС за 2023 г.

06/12/2022

ДО

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ”

Уважаеми колеги,

Новият календар на Българския туристически съюз за 2023 година вече е отпечатан и се предлага на цена от 4 лв.

За поръчки и информация: тел. 0882966322

Btsbg.org © 2023 All rights reserved