Покана за традиционно състезание по ориентиране – Купа „Сърнена гора“ – спринт и средна дистанция, което ще се състои на 09 – 10.04.2022г.

25/03/2022

Уважаеми приятели на Ориентирането,
Община Стара Загора, Туристическо дружество „Сърнена гора“ и Клуб по
ориентиране „Сърнена гора А2“ Ви канят на
традиционното състезание по ориентиране – Купа „Сърнена гора“
– спринт и средна дистанция, което ще се състои на 09 – 10.04.2022г.
1. Състезателни центрове:
Място на провеждане:
Градски спринт 09.04.2022г. – карта „Стара Загора - Център“ – НОВ район;
Средна дистанция 10.04.2022г. – карта „Мъглиж – Рок Фест“ – НОВ горски район.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:
09.04.2022г
• 13:00 – Откриване на състезателния център, гр. Ст. Загора, община Стара Загора;
• 14:30 – Старт на първите номера;
• 16:30 – Награждаване на победителите;
10.04.2022г.
• 10:00 – Откриване на състезателния център, до гр. Мъглиж 42.617336,
25.532338;
• 11:00 – Старт на първите номера
• 13:30 – Награждаване на победителите, връчване на Купа „Сърнена гора”.
2. Вид, клас и възрастови групи
Дневно, клас “Б” индивидуални за възрастовите групи. М/Ж10 – по маркировка.
 ЖЕНИ: 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65+
 МЪЖЕ: 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75+
 Отворен маршрут.
2. Право на участие
Всички клубове от страната и чужбина с неограничен брой състезатели, ученически
школи и индивидуални състезатели. Участието в състезанието е на лична отговорност на
самите състезатели и техните клубове.
4. Заявки
Поименни заявки за участие ще се приемат до 06.04.2022г. на адреса на Българска
Федерация по Ориентиране: www.orienteering.bg, посредством клубната регистрация или
на e-mail: sarnenagora_a2 [hop] abv [bts] bg. За заявки получени след срока ще се заплаща двойна
стартова такса и ще се изпълняват при възможност от организаторите.
За допълнителна информация: Милен Миланов – тел. 0887 444467 или Иван Михов – тел.
0888 612704. Промени преди старта ще се изпълняват в зависимост от възможността на
съдиите.
5. Електронна система
Състезанията ще се проведат с електронна система за отчитане на резултатите „Спорт
Идент“. Номерата на собствените чипове се посочват в заявката. Ако състезател няма
собствен чип, наемът е 1 лв. за старт. Загубен чип – се заплаща.
6. Материални условия и стартови такси:
Всички разходи са за сметка на участващите клубове.
Стартови такси СПРИНТ дистанция:
• М/Ж 10, 12 – без такса;
• М/Ж 14, 16, 18, 65, 70, 75+ – 6лв;
• Всички останали групи – 8лв.
Стартови такси СРЕДНА дистанция:
• М/Ж 10, 12 – без такса;
• М/Ж 14, 16, 18, 65, 70, 75+ – 8лв;
• Всички останали групи – 10лв.
За незаявени състезатели или заявени след срока ще се събира двойна стартова такса и ще
стартират при възможност на организаторите.
Стартова такса ще се събира при проверка на документите, съобразно подадената заявка.
4. Класиране и награди .
Класиралите се до трето място за всеки старт, ще бъдат наградени с медали. Всички
състезатели при М10/Ж10 ще бъдат наградени с предметни награди.
От двата старта ще се определят победителите за купа „Сърнена гора“ от 1-во до 3-то
място. Класирането ще се извършва по точкова система: последно място 1т., предпоследно
– 2т. и т.н. до първо място. В отборното класиране за Купа „Сърнена гора“ не участват
групи М/Ж 10 и OPEN.
Любезно каним всички приятели на старозагорския клуб по ориентиране да уважат
традиционното състезание за Купа „Сърнена гора“.
УСПЕШЕН СТАРТ НА ВСИЧКИ!!!

Btsbg.org © 2023 All rights reserved