Председателят на БТС измина част от Е8 и провери състоянието на маркировката

05/12/2022

Председателят на БТС измина част от Е8 и провери състоянието на маркировката

Българската част от европейския пешеходен маршрут Е8 започва от Боровец, изкачва връх Мусала (2925 м) – планински първенец на целия Балкански полуостров, - пресича Рила и Родопите и завършва 420 км по-късно близо до българо-турската граница при село Мезек, известно със запазената си средновековна византийска крепост.

През изминалите почивни дни председателят на „Българския туристически съюз“ Венцислав Венев лично измина 30-те км от гара Аврамово през заслон „Велийца“ до връх Кара тепе (Черновръх, 1620 м) и си отбеляза старателно местата, където маркировката трябва да бъде подсилена или подновена.

Повод за това е изготвянето от страна на БТС на план за извършването на дейности по маркиране на туристически пътища през идната 2023 г. и осигуряването на необходимия бюджет за това. Основно внимание ще се обърне на европейските туристически маршрути Е-3, Е-4 и Е-8 и подходите към тях, на билните маршрути, както и на маршрутите с голям туристопоток.

Btsbg.org © 2023 All rights reserved