Решенията на Общото събрание дадоха зелена светлина на промените в БТС

24/06/2021

Решенията на Общото събрание дадоха зелена светлина на промените в БТС

В историята на БТС това събрание е уникално, защото дава зелена светлина за положителни промени. Резултатите от събранието показаха, че делегатите успяха достатъчно добре да се ориентират в ситуацията и изразиха волята си чрез гласуване на промени в Устава на БТС, поставяне на юридическа основа на членството в БТС, допълване съставите на УС и на Инспектората на БТС. Гласуването на тези промени бе вот за утвърждаване на политиката за развитие на сдружението  като Национална организация за спортно-туристическа дейност и за подобряване на имиджа му в обществото.

На 12 юни т.г. в София се проведе Общо събрание на Българския туристически съюз. Избраната мандатна комисия обяви, че от 153 избрани делегати присъстват 85 и събранието има кворум. В работата на форума взеха участие и членовете на УС и Инспектората на БТС.

Делегатите гласуваха следния дневен ред: Вземане на окончателно решение за препотвърждаване, изключване и приемане на нови членове в Сдружение „Български туристически съюз“; обсъждане и приемане на годишен доклад за дейността на БТС за отчетната 2020 г.; обсъждане и приемане на годишен финансов отчет за 2020 г.; обсъждане и приемане на бюджета за финансовата 2022 г.  ; обсъждане и приемане на четиригодишна „Програма за развитие на спортно-туристическа дейност 2021 - 2024“; приемане на промени в Устава на БТС; промени в състава на УС на БТС и промени в състава на Инспектората на БТС.

Събранието започна с едноминутно мълчание в памет на починалите акад. Стефан Воденичаров – член на УС на БТС и Георги Петров – Пингвина – майстор на спорта по алпинизъм и председател на Сдружението на ветераните алпинисти и на туристическите дружества „Руен“ и „Чернатица“, който посмъртно е удостоен със званието „Заслужил деятел на БТС“.

По първа точка на дневния ред делегатите на ОС на БТС гласуваха за следните решения:

  • заради злоупотреби със собственост от съюза бяха изключени ТД „Вихрен 1925“ – Банско и ТД „Рилски турист“ – Самоков.
  • 125 ТД (по списък) бяха утвърдени и ще бъдат подадени за вписване в регистрите на ММС и МТ с цел получаване статут на Национална организация за спортно-туристическа дейност (НОСТД) съгласно ЗФВС.
  • прекратяване на членството в БТС на федерации и сдружения заради несъответствие на Устава на БТС (чл. 15, ал.4) със ЗФВС (чл. 33, ал. 2 и чл. 38), както и на туристически дружества, заради системно нарушаване и неспазване на Устава на БТС (чл. 15, ал. 1; чл. 19, ал. 1 и 2  и чл. 20, ал. 1, т. 3).

Общото събрание на БТС даде мандат на УС на съюза отпадналите федерации и сдружения да бъдат възстановени като членове след като се пререгистрират в съответствие с изискванията на ЗФВС. 

От  12 туристически дружества се очаква да приведат документацията си за актуално състояние в съответствие със ЗФВС и да бъдат вписани допълнително в Регистъра на ММС.

По-важните моменти в анализа на дейността на съюза в отчетния доклад за 2020 г. на председателя на БТС доц. д-р Венци Росманов бяха: правилните решения в посока стабилизиране на съюза и получаването на статут на НОСТД; изясняване и сключване на договори за погасяване на задълженията към държавни институции и общини; изчистване на различията и поставяне на законова основа на членството на туристическите дружества в съюза; продължаване на прегледа на състоянието на собствеността, включително нейното движение през годините; поставяне в законови рамки на договорите за отдаване под наем на туристически обекти; приемане на четиригодишна „Програма за развитие на спортно-туристическа дейност 2021 - 2024“; учредяване на кооперации и провеждане на курсове за повишаване квалификацията на кадрите (планински водачи, екскурзоводи и др.); заявка за участие на БТС в Националния план за възстановяване и устойчивост (по плана за „Технологична модернизация“ и фонда за „Подкрепа за дигитализация в предприятията“ ) – БТС може да съдейства на малки и средни предприятия, с които има сключени договори, да ползват средства от Националния план както за  саниране, така и за услуги в хижите; заявка за участие в Програмата 60/40 и др. Съюзът ще участва в инициативата „Отново заедно“ за посещения в хижи на ученици от първи до единадесети клас, което е стъпка за възстановяване на Юношеския туристически съюз.

Годишният финансов отчет за 2020 г. представи главният счетоводител на сдружението Албена Стамболова. Финансовото състояние на съюза е стабилно и по добро спрямо предходната година, има ясна аналитична отчетност. В резултат на обжалване от страна на БТС отпадна акт за начет за 128 хиляди лева по ревизия на НАП за 2020 г. Освен финансовия отчет делегатите на събранието гласуваха и проектобюджета за 2022 г., след отразяване на промени, направени в хода на обсъжданията.

                Делегатите на ОС на БТС гласуваха и приемане проекта за четиригодишна „Програма за развитие на спортно-туристическа дейност 2021 - 2024“ с направените корекции от страна на юриста Георги Жеков. Подчертано бе, че тя е достояние на цялата общественост и е отворена за развитие, а най-важно е това кой и как я изпълнява.

                Общото събрание на БТС прие с квалифицирано мнозинство и промяната на чл. 15, ал. 4 от Устава на БТС (отпадане на  думите „федерации“ и „сдружения“) в съответствие с изискванията на ЗФВС, което  е необходима стъпка за получаване на статут на НОСТД.

                Чрез поименно явно гласуване делегатите избраха (на мястото на починалия акад. Стефан Воденичаров) за член на УС на БТС Васил Николов, секретар на ТД „Боерица“ – Владая. Гласувано бе  освобождаване от Инспектората на БТС на Георги Пидов и Иванка Стефанова и на тяхно място бяха избрани Снежана Сутулова - юрист и Ивайло Мирчев – председател ТД „Устремени“ – Асеновград.

ехо

Btsbg.org © 2023 All rights reserved