РЪКОВОДСТВОТО НА БТС ПРОВЕДЕ СРЕЩИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

25/01/2024

На 24 януари т.г. ръководството на Сдружение „Български туристически съюз“ в състав: председателя Венцислав Венев, изпълнителния секретар Лъчезар Лазаров, проф. Атанас Георгиев и Васил Николов - членове на управителния съвет и експерт от централата участваха в няколко срещи в Народното събрание.

Денят започна с работна среща с Комисията по образованието и науката, представена от нейния председател Красимир Вълчев и членове на парламентарно представени групи, както и Ралица Величкова – парламентарен секретар на Министерството на туризма. В едночасовата дискусия бяха разисквани успешни проекти за училищни образователни лагери, разработени от БТС през 2023 г. по програми на Министерството на образованието и науката, и тяхното ограничено финансиране от държавния бюджет за 2024 г., възможностите в тях да се включват посещения на обекти от Национално движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта“ и Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Особено внимание бе обърнато на възстановяването на модул „туризъм“ в училищните учебни програми и насоките за облекчаване на административната и процедурна тежест при провеждането на организирани преходи и екскурзии с ученици в учебно и извънучебно време. Решено бе в кратки срокове да се проведе четиристранна среща между представители на Комисията по образованието и науката, БТС, Министерството на образованието и науката и Министерството на туризма.

Небие Кабак, председател на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта, прие представителите на Българския туристически съюз за обсъждане на наболели въпроси в тази сфера. Сред акцентите бе участието на Сдружение „Български туристически съюз“ като национално представена организация за спортно-туристическа дейност в програмите на Министерство на младежта и спорта.

За финал ръководителите на БТС проведоха неформална среща с народния представител Васил Тодев, чиито основен фокус бе планинският туризъм.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved