УЧЕНИЧЕСКИ ЛАГЕР НА ХИЖА „ДЕРМЕНКА”

02/08/2021

УЧЕНИЧЕСКИ ЛАГЕР НА ХИЖА „ДЕРМЕНКА”
 

            От 4 до 10 юли ТД „Стратеш", Ловеч, проведе традиционния си летен, ученически лагер на хижа „Дерменка” в Централен Балкан. Участие в него взеха 54 членове на Дружеството, от които - 46 деца на възраст от 8 до 16 години. Ръководител  бе председателят на ТД „Стратеш" и ръководител на Планинския спасителен отряд в Ловеч - Светослав Генков, отлично подготвен, възрожденски отдаден на работата си с младите туристи. За пета поредна година неотлъчно с децата работиха младите, мотивирани и обучени в съвременен подход към лагерниците Детелина Цветанова, добър познавач на нашите планини и Петя Николова, инспектор пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч. Първият поход за младите туристи бе от Беклемето през заслон Орлово гнездо до хижа „Дерменка” с продължителност 3 часа в чудесно време и кристални гледки към близките върхове и планини.
            Дните в лагера протичаха по предварителрно обявена богата програма от теоретични занятия и практически умения за планинари – беседи, свързани с историята и природните забележителности на родния край, запознаване с видовете защитени територии, паркове и резерватите на Централен Балкан, и правилата за поведение в тях. Преподаваха се подходящи за възрастта знания и практически умения по ориентиране в планината, изграждане на бивак, разпъване на палатки и нощувка в тях, работа с карта, компас, връзване на алпийски възли, въжен тролей. Посочваха се опасностите в планината и значението на добрата екипировка.
            Ежедневно се провеждаха походи до близки върхове и забележителности - връх Гердектепе (1713 м н.в.) - Огледния връх, хижа „Певците” и хижа „Добрила”, връх Дерменкая. Водачът Светослав Генков запознаваше младите туристи с обектите в грамадните панорами на юг към Средна гора и Родопите над тях, на запад чак до Витоша, Подбалканските полета и броеницата селищата в тях, посочваше върховете от главното било на Стара планина - Ботев, Купена, Амбарица, Вежен, Юмрука. За втора поредна година, вече традиционно, се проведе атрактивен нощен поход с челници до близкия връх Дерменкая, по пътека, използвана от туристите в маршрута Ком - Емине. Дори и в 22 часа на запад светлееше, виждаше се Вечерницата и Млечният път прекосяваше небето. Гледката към Подбалканските полета бе приказна със светещите като бисерни огърлици в тях селища, а над Средна гора сияеше заревото  на Пловдив. 

     От първия ден лагерниците бяха разделени на случаен принцип в отбори и ежедневно участваха в организирани от Детелина и Петя атрактивни състезателни игри на открито, които носеха точки за крайното класиране. Имаше състезателни игри с въжета, топка, катерене по въже и въжена стълба, игра на асоциации, игри за строене на кули от подръчни материали, търсене на съкровище по улики и много други. 
        В специална беседа и по време на походите запознавах децата с растителното богатство на планината - лечебните растения, правилното им събиране и приложение в бита. Много от тях набраха високопланински билки за чай у дома. Проблемът за боклука и замърсяването в глобален мащаб също бе на дневен ред. Обсъждахме влязлата вече в сила директива на ЕС за забрана на еднократно използваните пластмаси, важността на рециклирането и разумното потребление. Проведено бе почистване района на хижата, но за отбелязване е, че отпадъци почти нямаше. Планината беше чиста.
            В последната вечер децата събраха дърва за лагерния огън, а Светослав Генков, ръководителя на лагера ги научи, как се подрежда безопасно клада. 

            Лагерът приключи с викторина и награди. Връчиха се грамоти и оригинални, ръчно изработени от Детелина и Петя медали за първите три отбора, грамоти - сертификати за всички участници. Дългоочакваният голям лагерен огън бе запален - едно древно култово изживяване. Край него имаше песни, пекоха се картофи и филии хляб.

     През целия лагер се радвахме на свежо, прменливо, планинско време с един кратък и кротък летен дъжд по време на дългия преход към хижа „Добрила”. Домакините й се погрижиха нищо да не ни липсва.

     Всички лагерници получиха тениски с надпис: „Стара планина” и логото на високопланинския лагер на хижа „Дерменка”. Носеха ги с желание по време на походите и игрите. 
      В последния ден бе заключителният поход от хижа „Дерменка” през заслон "Орлово гнездо" до Беклемето. По билото - простор, гледки на север и юг от Балкана, стада, птици, щурци.  Кратка спирка на заслон "Орлово гнездо" за чай и почивка, беседи срещу връх Куртхисар, място на важна битка по време на Руско-турската освободителна война и тракийските железни мини,  и пред Карцовия бук на Беклемето.  Традиционният адреналинов финал на летния туристически лагер на ТД „Стратеш" бе преминаването по Въжения парк "Катеричка" на Беклемето.  

     Планината укрепи здравето и обогати душата на всеки от участниците в лагера, създаде нови приятелства и умения, събуди любов към красивата ни природа и желание да се срещаме отново по високите върхове и пътеки.  

 

 

Текст и снимки: д-р Дарина ПЕТРОВА, член на УС на ТД „Стратеш", Ловеч

Btsbg.org © 2021 All rights reserved