З А П О В Е Д №  204/31.03.2021г.

31/03/2021

ЗАПОВЕД № 204/31.03.2021 г. може да изтеглите от тук

З А П О В Е Д

 

№  204/31.03.2021г.

гр. София

Днес 31.03.2021г., Румен Драганов, в качеството си на Изпълнителен секретар и пълномощник на Председателя на БТС, с ЕИК 000690918 и адрес : гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5.

Във връзка с епидемиологична обстановка в страната  и заповед на здравния министър на Република България, с № РД-01-194/30.03.2021 г 

 

О Т М Е Н Я М:

 

Обявеният курс „Планински водачи – зимен профил” за периода 02 до 11 април 2021 г. в УЦ”Мальовица”.

Заповедта да се публикува във сайта на БТС и се сведе до знанието на записалите се, чрез персонално осведомяване.

При стабилизиране на обстановката и пълното разхлабване на ограничителните мерки в България за курсът ще бъдат насрочени нови дати.

 

Изпълнителен секретар на БТС:

/Доц.д-р инж. Румен Драганов/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Btsbg.org © 2022 All rights reserved