ЗА НАСТОЯЩЕТО И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БТС ГОВОРИ РЪКОВОДСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕТО

01/07/2021

ЗА НАСТОЯЩЕТО И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БТС ГОВОРИ РЪКОВОДСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕТО

На 1 юли в предаването „Нашият ден” говориха доц. д-р Венци Росманов, председател на БТС, и доц. д-р инж. Румен Драганов, изпълнителен секретар на Сдружението.

В началото на позакъснелия туристически сезон тази година – какво е състоянието и бъдещето на най-старата туристическа организация у нас, обединяваща хората, които носят любовта към планината в сърцето си – Българския туристически съюз (БТС)? Кой и как ръководи организацията, основана преди 126 години от Алеко Константинов, чийто изпълнителен секретар е бил Иван Вазов? Какви са плановете за бъдещето ѝ, кога ще се случат дигитализацията на туристическите пътеки и интелигентните маркировъчни стълбове? Как по-оптимално да бъде използвана материалната база на организацията, какви са идеите за подобряване на финансовото състояние на БТС?

Темата коментира в “Нашият ден“ Румен Драганов, изпълнителен директор на БТС:

“Има добри решения за българския туризъм. Това, което излезе от срещата с министър Кацаров и министър Балтова, е, че от понеделник ще имаме една ясна програма на министерството по отношение на това как ще се процедира при различните степени на чувствителност към коронавируса. Какви да са мерките при различните числа заболели и настанени в болница.

Второто много важно нещо беше, че ние ще имаме карантинни хотели, което дава възможност на чужденци, които са на територията на България, ако трябва да бъдат карантиниране техните близки и придружители, да бъдат в карантинни хотели.

Как да действаме с т.нар. “светофарна уредба“ – зелен, оранжев и червен коридор при влизането на чужденци."

БТС

Основната идея на Управителния съвет на организацията, когато влязохме в нея, беше да радикализираме организацията и да я направим по-силна и по-мощна и работим в тази насока. Последното Общо събрание ни даде няколко важни отправни точки. Вече имаме съвсем ясна представа кои са членовете на БТС.

Общото събрание съвсем ясно заяви, че БТС ще бъде национално представена организация и всеки негов член трябва да отговаря напълно на изискванията, както на Закона за туризма, така и на Закона за физическото възпитание и спорта. Както и на Закона за юридическите лица с нестопанска цел."

Какво заварват

"Една част от нещата бяха свързани с финансови въпроси. Задължения към Министерството на младежта и спорта в многомилионен план. Това са средства, които са дадени от държавата на Съюза, но са пренасочени в друго направление, а за това, за което са дадени. Съответно подлежат на връщане. Ние разрешихме този въпрос. Имаме решение на Министерски съвет и решение на Общото събрание и съответно процедурно ще изчистим задълженията към ММС изцяло.

В същото време имаме задължения към НАП, към общините, които изчистваме, разсрочваме там, където трябва. Споразумяваме се, където трябва, така че да бъдем перфекти по отношение на финансовата яснота и чистота на съюза.

От друга страна, бяха въпросите, свързани със самата собственост и нейното управление. Там се натъкнахме на значителни проблеми, които произтичат както от самото законодателство, така и от развитието на организацията в годините.

Констатирахме, че имаме изключително неприятни случаи на нарушение, на присвояване на собственост, която е на БТС чрез установителни нотариални актове. Това наложи изключването на две дружество – Дружество “Рилски турист“ гр. Самоков и Дружеството “Вихрен 1925“ – Банско, заради това, че те са си позволили върху собственост, за която претендираме, те въобще не са съществували като юридически обекти, когато тя е била изграждана от БТС. Става въпрос за публична собственост в национални паркове, но тя е предоставена за стопанисване и управление на БТС, която я предоставя безвъзмездно и безсрочно по договор на тези дружества и те решават в един момент, че те са собствениците.

Темата коментира в “Нашият ден“ и Венци Росманов, председател на БТС и един от водещите специалисти в областта на гръбначната хирургия.

"Българският туристически съюз дължи около 1 млн. и 700 хил. на държавата, като средства, които са нецелесъобразно насочени, трябва да се върнат. Поради тази причина нашият съюз е бил лишен от т.нар. "лиценз", който е статут на национална спорто-туристическа организация преди около 10 г. и респективно не е получавал необходимите средства за дейност, които държавата по закон би могла да му даде.

Беше назначен одит, от 2019 г. не е назначаван одит, а е трябвало да стане, и НАП дойде на проверка и се установи, че ние имаме сключени договори за безвъзмездно и безсрочно ползване на публична държавна собственост. Та тези договори за безвъзмездно ползване, включително на обекти, които генерират сериозни средства, НАП каза, че това са скрити договори за услуга и те не трябва да съществуват и за тях дължим данъци, които се водят на БТС.

Не може организация като БТС да живее със стари стандарти в днешното дигитално време. Затова трябва да осъвременим дейността на БТС и да върнем организацията към същинската ѝ дейност. И да я извадим от арендаторството и от ползата на общонародна собственост, да не кажа за лични цели, но нещо подобно.

С цялото предаване може да се заподнаете на следния линк:

https://bnr.bg/hristobotev/post/101491853/turisticheski-sauz 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved