Членове на Управителния съвет на Сдружение "Български туристически съюз БТС"

1

Председател на БТС

Венцислав Венев

 

2

Атанас Сивков – ТД ”Черноморски простори”- гр. Варна    

 3

Васил Любомиров Николов - ТД " Боерица" - Владая

4

Проф.д-р Атанас Георгиев -„Българска федерация по ориентиране”

5

Игнат Трифонов Орлов - ТД "Карлък" - Смолян

6

Ангел Богданов Филипов - ТД " Мадарски конник"

7

Димитър Костадинов Балтаджиев - ТД "Момини двори"

 8

Зорница Радонова 

9

Карел Маринович – ТД ”Приста” – гр. Русе

10

Красимир Статков –ТД ”Берковица” – гр. Берковица

11

Георги Димитров –ТД ”Трапезица 1902” – гр. Велико Търново

12

Стефан Кирилов Инколов ТД "Бачо Киро" - Дряново

    13

Георги Гацин – ТД ”Сърнена гора” – гр. Стара Загора  

14

Георги  Георгиев - ТД ”Амбарица 1912” – гр. Троян

15

Доц. д-р. инж. Румен Драганов – Контролен съвет на Сдружение „Национален борд по туризъм”

Btsbg.org © 2024 All rights reserved