Силистренска област

гр.Силистра-ТД”Дочо Михайлов” 0882/966455 председател
0882/966454 счетоводство
7500 - гр. Силистра,
ул. Добруджа № 16 , ПК 190
alexlechev [hop] gmail [bts] com
Гр. Дулово – ТД „Караджата” 0882/995039, 0893/602898 - председател

7650 - гр. Дулово
ул.”Ал. Стамболийски” №37

td [bts] karajata [bts] dulovo [hop] gmail [bts] com

 

 

Btsbg.org © 2019 All rights reserved