Новини

06/06/2020
ПРЕПОРЪКИ КЪМ УПРАВИТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА БТС може да свалите от ТУК:    ПРЕПОРЪКИ КЪМ УПРАВИТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА БТС „БТС – ЧИСТОТА И СИГУРНОСТ”   МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТНИЦИТЕ... Вижте повече
04/06/2020
НОВ БРОЙ НА "ЕХО" Електронното издание на вестник "Ехо" за месец юни може да прочетете на следния линк: https://www.btsbg.org/arhiv-vestnik-eho
20/05/2020
Заповед на Министерство на туризма № Т-93-00-1176/19.05.20 Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условия на опасност от заразяване с COVID-19 в България
19/05/2020
З А П О В Е Д   №  173 / 18.05.2020г. гр. София Днес 18.05.2020г., Венци Бончев Росманов, в качеството си на Председател на БТС, с ЕИК 000690918 и адрес : гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5,                 Поради създалото се извънредното положение в Р България през 2020 година,... Вижте повече
14/05/2020
Предоставяме на Ваше внимание  Указания  за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България. Те са утвърдени от министъра на туризма Николина Ангелкова и одобрени от Министерството на здравеопазването, като са взети предвид обоснованите препоръки постъпили в МТ с изискания срок. В допълнение Ви... Вижте повече
13/05/2020
З А П О В Е Д   №  170/13.05.2020г. гр. София Днес 13.05.2020г., Румен Драганов, в качеството си на Изпълнителен секретар и пълномощник на Председателя на БТС, с ЕИК 000690918 и адрес : гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5.   На основание Решение на УС на БТС от 21.02.20г.   Н А Р Е Ж Д А М: Удължавам срока за обявения конкурс за заемане на 1... Вижте повече
13/05/2020
З А П О В Е Д   №  169/13.05.2020г. гр. София Днес 13.05.2020г., Румен Драганов, в качеството си на Изпълнителен секретар и пълномощник на Председателя на БТС, с ЕИК 000690918 и адрес : гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5.   Във връзка с отпадане на извънредното положение в Република България от дата 14 май 2020г.   Н А Р Е Ж Д А М:... Вижте повече
12/05/2020
Електронното издание на вестник „Ехо” за месец май може да прочетете на следния линк: https://www.btsbg.org/arhiv-vestnik-eho
05/05/2020
З А П О В Е Д №  163/04.05.2020г. гр. София Във връзка със Заповед № РД-01-248/01.05.2020г. и Заповед № РД-01-249/03.05.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, относно посещения на националните паркове и допускане на посещения на търговски площи, при спазване на епидемиологични мерки Н А Р Е Ж Д А М: Всeки един от наемателите, респективно ползвателите... Вижте повече
29/04/2020
Българският туристически съюз набира кандидати за отдаване под наем на туристическа спалня „Богдан“, находящa се в централната част на град Копривщица. Изисквания към кандидатите: Съдебна регистрация в Търговския регистър на кандидатстващата фирма. Удостоверение за липса на задължения към НАП. Инвестиционно предложение: количествено – стойностна сметка по видове строително-ремонтни... Вижте повече
29/04/2020
Българският туристически съюз набира кандидати за отдаване под наем на туристическа спалня „Войводенец“, находящa се в централната част на град Копривщица. Изисквания към кандидатите: Съдебна регистрация в Търговския регистър на кандидатстващата фирма. Удостоверение за липса на задължения към НАП. Инвестиционно предложение: количествено – стойностна сметка по видове строително-... Вижте повече
28/04/2020
Българският туристически съюз – издател на вестник „Ехо”, стартира дарителска кампания за набиране на финансови средства за отпечатване на съюзното издание. Банковата сметка е: BG71STSA93000012485719 в банка ДСК.   Благодарим на всички, които ни подкрепят в тези трудни времена. Имената на дарителите ще бъдат публикувани.  
Btsbg.org © 2024 All rights reserved